היסטוריה של העיצוב הגרפי בישראל

קוד
2800143
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

הקורס ההיסטוריה של העיצוב הגרפי בישראל יסקור את התפתחותו של התחום מהולדת התרבות העברית בארץ ישראל, דרך הקמת המדינה ועד לתהליכי ההפרטה והגלובליזציה שהתרחשו לקראת סוף המאה ה-20. דרך טקסטים שכתבו מעצבים בני התקופה, כרזות, קטלוגים, גופנים, עטיפות, סרטים ועוד נלמד כיצד משקפות העבודות הגרפיות תפיסות תקופתיות ושינויים חברתיים, כלכליים, פוליטיים ותרבותיים.