מטריאליזם

קוד
97001446
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

היחס של עולם העיצוב והאדריכלות אל החומר עובר תמורות בשנים האחרונות; עולם החומרים חוזר ומקבל חשיבות כמרכיב יסודי בעבודת המעצב וככלי ליצירה חדשנית. מתפיסת החומר כיישות פסיבית וסטטית, הופך החומר לאלמנט דינמי, כח אקטיבי, מנוע ליצירה ושדה פעילות עיצובי . עם התפתחות מושג החומריות (materiality) והניאו-מטריאליזם, משתנה גם תפקידנו כמעצבים, וגבולות האחריות שלנו מתרחבים. החומר הינו שדה מחקר יצירתי, בו מעצבים ואדריכלים נקראים להיות שחקנים פעילים ביצירת חומרים חדשים, תצורות חדשות לחומרים ישנים, ומתיחת גבולות היכולת המוכרים.

המחקר החומרי העיצובי נשען על הסתכלות פרמטרית מדעית, יחד עם כלים דיגיטליים פרמטריים מעולם העיצוב. מתוך המחקר היצירתי החומרי, מתפתחת שפה חדשה, מערכות עיצוביות מבוססות חומר (material systems)נקודת מוצא לחדשנות ושפה עיצובית-חומרית ייחודית, חוצת דיסציפלינות ותחומי עשייה.

מטרת הקורס הינה היכרות בסיסית עם מתודת מחקר חומר יצירתי, סביב הקשר המשולש חומר-גיאומטריה-תפקוד. עיקרו עבודה מעשית מחקרית בחומרים, והתנסות בככלי חשיבה ותכנון פרמטריים.