מחדרי הפלאות למוזיאונים - מחפצי מותרות לסימנים של ידע

קוד
1800125
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

 אחד הכלים המרתקים המאפשרים בחינה וניתוח של היסטוריה בזמן הווה הוא אוצרות מוזיאלית או חוץ מוזיאלית טובה. דרך סקירת תערוכות מרכזיות, תמות ומהלכים אוצריים בתחומי העיצוב, יבחן הקורס את מאה וחמישים השנים האחרונות, באמצעות ניתוח מערכות היחסים הייחודיות שבין יוצרים - מעצבים - אוצרים והקהל הרחב. על האופנים בהם תערוכות שינו את מהלך החשיבה של הקהילה היוצרת ועל ההזדמנויות שניקרו בפני אוצרים, גלריות ומוזיאונים לגונן, לתמוך, לחשוף, להציג ולהאיץ את תחומי העיצוב. לצד בחינת הגישות האוצריות השונות, נבחן את הדרכים בהם מעוצבות התערוכות בחלל, ננתח את מהלכי פיתוח השפה הגרפית, נדון בחוויית הביקור ובאופן שבו תהקבלו על ידי הקהילה ונברר האם ומה היו השפעותיהן על עבודתם של מעצבים ומוזיאונים היום.