שיטות מחקר בתרבות חזותית וחומרית לאמנויות המסך

קוד
2600829
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 12:00

קורס זה יעסוק בנקודות ההשקה בין תיאוריה לפרקטיקה ויעסוק באופן שבו יצירות המסך מהוות בסיס לחשיבה תיאורטית והמצאת מושגים, ולחלופין, מושגים תיאורטיים וכתיבה עיונית מהווה בסיס לפרקטיקה מקצועית ואמנותית. במהלך הקורס נלמד על מתודולוגיות מחקר שונות המשמשות בלימודי הקולנוע לחשיבה ביקורתית ונבדוק כיצד הכלים התיאורטיים הללו יכולים לתת השראה ליצירה. בסופו של דבר הסטודנטים/ות ירכשו כלים לכתיבה ביקורתית אודיו-ויזואלית על קולנוע ויממשו את החשיבה התיאורטית שלהם באמצעות מסת-וידיאו.