מבוא להיסטוריה של הצילום א'

קוד
2800141
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

סמסטר א' בזום. מי הראשון שחשב על צילום? מתי וכמה פעמים הוא הומצא? כיצד קשור אלבום תמונות המשפחה לכתיבת היסטוריה? מדוע נהגו בעבר משפחות לצלם את ילדיהם המתים? האם ניתן לצלם את הנפש האנושית? מה הקשר בין דהירת סוסים, פיתוח התעופה, המצאת הקולנוע, ציור אוונגרד מודרני, ניהול מדעי של עבודה וצילום? איך, ובאילו תנאים, הופך תצלום ל"אמנות"? ומה קרה לאמנות מרגע שהופיע הצילום? לאילו דיסציפלינות חדר המדיום החדש לאחר הופעתו? כיצד אפשר הצילום לצפות, למדוד ולנהל בצורות חדשות את הגוף והחברה? מתי החל הצילום הפורנוגרפי? האם צילום העיתונות נועד לספק מידע או בידור? ללמד את הציבור או למכור עיתונים? הקורס "היסטוריה של הצילום" בוחן את פרקטיקת הצילום בהקשריה הרחבים-מערכתיים-תקשורתיים, כתופעה חברתית-תרבותית מרכזית בעידן המודרני, ולא רק ככלי אומנותי. הקורס מציג דרכים שונות להביט על העבר המורכב של המדיום. הוא נבנה בשני צירים עיקריים: ציר תמטי (לפי נושאים) וציר כרונולוגי (ציר הזמן). נבחן בו כיצד שינויים היסטוריים, טכנולוגיים, חברתיים ותיאורטיים משפיעים על הדרך בה מייצרים וצורכים תצלומים. ננסה להבין מה הרלוונטיות של ההיסטוריה של הצילום לעבודה של צלמים ואמנים היום. הקורס דן בצילום מראשיתו ועד אמצע המאה ה-20. בהרצאות נדון בשלל חומרים ויזואליים מרתקים; תצלומי רפואה, פסיכיאטריה, טופוגרפיה, פורנוגרפיה, רפרודוקציות של ציורי-מופת; יצירות אמנות אייקוניות של גדולי הצילום; תיעודים היסטוריים של מלחמות, זוועות ושינויים חברתיים.