קריאה, מחקר, כתיבה בארכיטקטורה

קוד
2600834
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 17:00 - 18:30

בזום. כתיבה מהווה נדבך מרכזי בהבניית התרבות האדריכלית. הכתיבה משמשת אדריכלים, מבקרי אדריכלות והיסטוריונים של אדריכלות בפיתוח המצע התיאורטי לעשייה – בין אם באמצעות מסגור תיאורטי והיסטורי של הרעיונות האדריכליים, ובין אם ביצירת פולמוס ביקורתי אל מול העשייה הוויזואלית והחומרית. הקורס יחשוף את הסטודנטים/יות לסוגות שונות של טקסטים מכוננים באדריכלות המודרנית – מניפסטים, ביקורת אדריכלות, טקסטים מדיטטיביים ועוד. אנו ננתח את הטקסטים במטרה לחשוף את הכלים הרטוריים השונים דרכם התפתח השיח האדריכלי במאה ה-20. הסטודנטים.יות ילמדו לנתח את הקשר (ההיסטורי, התרבותי) בין פרויקטים והצעות אדריכליות לבין טקסטים תיאורטיים וביקורתיים; לנתח את האופן שבו בנויים טקסטים (טיעונים מרכזיים, עמדת הכותב וכיוב'); ולשפוט ולהעריך את האופן בו המנגנונים הרטוריים בטקסטים מסייעים לבניית טיעונים.