מבוא להיסטוריה של הקולנוע, ב'

קוד
2800130
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

קורס שנתי הסוקר נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית של אמנות הקולנוע החל מהצעצועים הפרוטו-קלונועיים במאה ה-19 ועד לעלייתן של מסורות לאומיות מתחדשות בקולנוע הדיגיטלי של המאה ה-21. תשומת לב מיוחדת תינתן לקונטקסט הלאומי, הכלכלי, הפוליטי, החברתי והאסתטי בו צמחו תנועות קולנועיות דומיננטיות (כגון האקספרסיוניזם הגרמני, הנאו-ריאליזם האיטלקי, הפילם נואר או הגל החדש הצרפתי), וליוצרים ויוצרות קולנועיים אשר הביאו סגנון ייחודי והשפיעו על התפתחות הקולנוע בתור אמנות או תעשיית תרבות מרכזית במאה ה-20 וה-21. הקורס יתמקד בעיקר בנושאים מרכזיים שהעסיקו את קולנוע הבדיה אך גם יעסוק בנקודות ציון נבחרות וחשובות של תולדות הקולנוע התיעודי והניסיוני ברחבי העולם. הקורס ההיסטורי ישים גם בסימן שאלה את הפריזמות השונות דרכן ניתן לספר ולהבין את ההיסטוריה. נבחן פרספקטיבות אסתטיות, טכנולוגיות, אינדבידואליסטיות, פוליטיות חברתיות וגם מגדריות.