מבוא להיסטוריה של הקולנוע, א'

קוד
2800128
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 14:00

קורס שנתי זה יציע סקירה סלקטיבית של נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית של אמנות הקולנוע, החל מהצעצועים הפרוטו-קולנועיים במאה ה-19 ועד לעלייתן של מסורות לאומיות מתחדשות בקולנוע בן זמננו. תשומת לב מיוחדת תינתן לקונטקסט הלאומי, הכלכלי, הפוליטי והאסתטי בו צמחו תנועות קולנועיות דומיננטיות (כגון האקספרסיוניזם הגרמני או הגל החדש הצרפתי), וליוצרים ויוצרות אשר הצליחו לייצר חידושים בשפה הקולנועית. מסענו הכרונולוגי יתמקד בעיקר בקולנוע ההוליוודי והאירופי, אך נגיח גם בקצרה לסוגי קולנוע שנעשו במקומות אחרים בעולם כגון אסיה ואמריקה הלטינית. נציע פרספקטיבות היסטוריות ואסתטיות שונות לגבי האבולוציה של שפת הקולנוע, נבחן את השפעתן של התפתחויות טכנולוגיות (כמו סאונד, צבע, 16 מ"מ) על מסורות סגנוניות בקולנוע, ונעריך את חשיבותם של הז‘אנר הקולנועי ותיאורית ה“אוטר“ ככלים מרכזיים לניתוח והבנה של ההיסטוריה של הקולנוע. ההרצאות תלוונה בהקרנת קטעים מתוך סרטים ורשימת צפיות מומלצות לפי נושאים. חלק מהצפיות הן חובה, והסרטים יוקרנו במלואם במהלך השיעור.