עיצוב ביקורתי

קוד
2700719
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 16:30 - 18:00

המעצב נתפס על פי רוב כאיש מקצוע המספק שירות - בין אם בהעברת מסרים שונים (כמו בפרסום או בשילוט) ובין אם בביצוע פונקציונלי (עיצוב מוצרים וסביבה). על פי תפיסה זו, העיצוב הוא שלב בתהליך עבודה בו מסרים תרבותיים, מסחריים וחברתיים מועברים ומתורגמים לציבור הרחב. בקורס נשאל האם העיצוב יכול גם לשנות את המציאות, להגיב עליה ולא רק לשקף אותה. נבחן מצבים שבהם מעצבים בחרו בהבעת עמדה לעומתית אל מול הסטנדרטים החברתיים המקובלים. נשאל כיצד ניתן להביע מחאה וביקורת בכלים עיצוביים, מהן ההשלכות המסחריות והכלכליות של מחאה כזו, האם עבודת מחאה עיצובית פועלת באופן דומה ליצירה אמנותית, האם המחאה העיצובית אפקטיבית מחוץ למלייה העיצוב ובמה שונה מחאה של מעצבים ואמנים ממחאה אחרת.