גיבורי העל ועיצוב החברה בת זמננו

קוד
1700709
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 12:00

תופעת סרטי גיבורי-העל רוויי האפקטים הדיגיטליים הפכה למרכזית בתרבות העכשווית. בכל מקום, בכל גיל, אנשים שקועים בדימויים וסיפורים של גיבורי על וצורכים אותם בצורה של סדרות, סרטים, בובות, צעצועים, משחקי וידיאו, בגדים, תחפושות, חפצים ועוד. עולם גיבורי העל משפיע על התרבות, על הזהות, על ההתנהגות, על הכלכלה, על החלומות, על האמנות ועל עולם העיצוב. הקורס יבדוק למה מוצרים אודיו-ויזואליים הקשורים בגיבורי-על קוסמים ומעסיקים כל כך את החברה בת זמננו. ננסח כיצד המשיכה הזאת קשורה ליצירת תפיסה חדשה של מציאות - מציאות שהיא גלובלית, פוסט-אנושית ווירטואלית. הקורס יבדוק מהם הערכים המרכזיים שצומחים מתוך הסרטים האלה וכיצד הם מגדירים מהי גבורה וכוח בימינו, כיצד הם מעלים שאלות מוסריות וכיצד הם מבנים תפיסות מגדר וגזע. הקורס יבדוק כיצד נושאים מרכזיים בפוליטיקה, בכלכלה, בתרבות ובחברה בת זמננו מקבלים ביטוי בתופעת גיבורי העל וכך הצלחת הסוגה תקבל הקשר היסטורי רחב וטעון. ייחקרו נושאים כגון מיתולוגיות, גיבורי על כמטפורה לארה"ב כמעצמת על ומדיניות החוץ שלה. יועלו שאלות מוסריות על טוב, רע וגבורה ומהו המעשה האתי. בנוסף גיבורי העל ייבדקו ככוח שמרני המשעתק ומשמר את הנורמות החברתיות וניגע בנושאים הקשורים למגדר וגזע. ייחקר הקשר בין השיטה הקפיטליסטית הגלובלית/דיגיטלית לבין הצלחת גיבורי העל, ואת האופן שבו סרטי גיבורי העל מפתחים ואף עוזרים להגדיר את האסתטיקה הדיגיטלית החדשה בתחומים שונים. לבסוף, ייבדק כיצד גיבורי העל מאפשרים דיון על עתיד האנושות והקשר בין אדם לבין טכנולוגיה דרך תפיסות פוסט-הומניסטיות. במהלך השיעורים יוקרנו קטעים מתוך סרטים וסדרות גיבורי על מכל הזמנים, הן באנימציה והן בהשתתפות שחקנים בשר ודם.