תרבות חומרית במדע או כיצד חומר מוליד רעיון

קוד
9306697
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 16:00

המהפכה המדעית והנאורות מסמלות את לידתן של סדרה של רעיונות שעליהם מתבסס העידן המודרני. מהפכה רעיונית זו תוארה לאורך שנים רבות כתולדת של פריצות דרך רעיוניות או בהתפתחות של רעיונות מתוך עצמם. בסמינר זה נבחן כיצד רעיונות נולדו לא מתוך עצמם אלא דווקא מתוך תרבות חומרית, הכוללת פרקטיקות של איסוף ועיון באובייקטים של הטבע ושל המצאת מכשירים שנועדו למדוד או לשחזר תופעות טבע. הסמינר יחל במאה ה-16 עם מאובנים, ויעבור דרך המאה ה-18 עם מיצגים של שלדים ושל חיות שהוכחדו, דרך מנועי הקיטור של המאה ה-19 שעוררו מחשבות על חיות וכאוס בטבע, דרך הניסיונות הראשונים במאה ה-20 לגלות את סודות החיים באמצעות הביוכימיה האורגנית ולבסוף דרך המדעים החדשים - מדעי מוח ואפיגנטיקה - אשר צמצמו את רוח האדם לאינטראקציות חומריות אלקטרומגנטיות. מעבר לרכישת גוף ידע חיוני הנוגע להיסטוריה של המדע, הסמינר ימחיש שהמדע המודרני לא רק החל דרכו מתוך תרבות חומרית אלא הגיע בסוף המאה העשרים לעמדה רדיקלית המניחה שעצם המחשבה היא חומרית. כך שבסמינר זה התלמידים יחשפו לטענה כי חומר אינו המחשה ייצוגית של רעיון, אלא דווקא הקרקע שממנה נולדים רעיונות. עקרון זה יש בכוחו לעורר הרהורים חשובים בקרב בעלי מלאכה ואומנים על האופנים השונים באמצעותם הם ניגשים לעסוק בחומרי הגלם ולהשפיע באופן דרמטי על יצירותיהם.