מציאויות העתיד I

קוד
1700711
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 14:30 - 18:30

 הופעתן של טכנולוגיות חדשניות "משנות מציאות", אשר מכניסות אותנו לעולמות אחרים, משנות את העולם שסביבנו, ומאפשרות לדמות מציאויות חדשות ומוכרות, פותחת אפשרויות בלתי מוגבלות של שימושים, אפליקציות, כמו גם שאלות לגבי השפעתן על האנושות והתפישה האנושית. הקורס עוסק בנושאים אלו אשר נמצאים בתחום המפגש בין תחומי המדע והטכנולוגיה, ותחומי האמנות והעיצוב. הקורס יועבר בהנחיית פרופ' יאיר ברטל בשיתוף מרצים אורחים מן האקדמיה והתעשייה.

היעד העיקרי של הקורס הוא יצירה משותפת במסגרת קבוצתית רב-תחומית, כאשר כל סטונדט תורם מתחום התמחותו, ולפיכך הקורס אינו דורש ידע או יכולות טכנולוגיות.

חלקו הארי של הקורס יתמקד בהבנת האספקטים החדשניים של טכנולוגיות
XR (Extended Reality) -
  מציאות מדומה, רבודה ומשולבת VR/AR/MR (Virtual Reality/Augmented Reality/Mixed Reality),
כאשר עיקר הדגש יהיה על פיתוח פרויקטי מציאות מדומה VR בפלטפורמת Oculus Quest 2.
במהלך הקורס יועברו סדנאות Unity ו Blender. בנוסף במידת הצורך ובהתאם לאופי הפרויקטים הקורס יחשוף את הסטודנטים לטכנולוגיות משלימות בעזרתן יוכלו ליצור חוויה רב-חושית כוללת. הפרויקטים המצטיינים של הקורס מיועדים להשתתפות בכנסים ובתערוכות יוקרתיים.
רצוי להרשם גם לקורס ההמשך - מציאויות העתיד II - במסגרתו יושלם הפיתוח של הפרוייקטים לרמה הנדרשת להצגה בכנסים ותערוכות.