עתידים

קוד
1700718
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00

העתיד הוא המקום בו נבלה את שארית חיינו.

כמעצבים אנו ממלאים תפקיד מהותי ביצירתו של ההווה, באמצעות אפיון, תכנון ושיכלול מוצרים ושירותים מסוגים שונים. הקורס יתבסס על דרכי הפעולה המוכרות לנו כדי לבנות הצעות לגבי העתיד, גם לגבי עתידים בהם לא נחייה. נבחן כיצד התקדמויות טכנולוגיות משפיעות על תרחישים עתידיים ונפתח דרכים להצגת תרחישים אלה.

באמצעות מחשבה על העתיד נוכל לבחון דרכי חיים שונות, אחרות מאלו שאנו מכירים היום: חלקן ראויות יותר וחלקן ראויות פחות. נוכל לפתח תסריטים אלטרנטיביים על מנת לזהות תרחישים רצויים אל מול תרחישים שמהם היינו רוצים להימנע. ננסה להשתחרר מחשבתית מהמגבלות הטכניות והטכנולוגיות העכשוויות, כדי לכוון את היכולות העיצוביות שלנו למטרות ערכיות שאנו מאמינים בהן. נעשה זאת תוך התבוננות בקצב ההתקדמות המהיר של ההשתנות הטכנולוגית, מתוך מודעות להשפעתה של הטכנולוגיה ככלי המשנה את החברה האנושית.

נבחן דרכים שונות בהן תואר העתיד ביצירות אמנות, החל מהמאה התשע עשרה ועד היום - בספרות הבדיונית (כתביהם של ז'ול וורן, איאן פלמינג, אריך קסטנר), בקולנוע (מטרופוליס, עולם המים), בטלוויזיה (יומנה של שפחה, מראה שחורה) ובעיצוב (ארכיזום). נתייחס לאוטופיות ודיסטופיות ונלמד על כוחה של הגות פוליטית לדמיין שינוי (הרצל, מרקס ואנגלס). ננתח את המקורות הללו ונחלץ את תפיסות העולם העומדות ביסודן, כמתודה בה מדברים דרך העתיד על ההווה.

בכל שנה יתמקד הקורס בנושא טכנולוגי ספציפי. משתתפי הקורס יחולקו לקבוצות עבודה. כל אחת מהקבוצות תפתח תרחישים עתידיים הנגזרים מנושא הקורס ומפרמטרים רלוונטיים אותם יקבלו המשתתפים. בתהליך עבודה משותף ייצרו הקבוצות השונות מגוון של עתידים אפשריים.

הקורס מיועד לכל המחלקות בבצלאל ומבוסס על עבודה קבוצתית מעורבת - בכל קבוצה ישתתפו סטודנטים ממחלקות שונות, כך שהדיון ישלב משתתפים מדיסציפלינות שונות, באופן שיתרום לכלל המשתתפים.