אורות מהמזרח התיכון | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

אורות מהמזרח התיכון

קוד
145299
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יתמקד באמנות עכשווית מזרח תיכונית: נדון ביצירות אמנים ואמניות מהמזרח התיכון - ביחסם למקום, לזהות, לדת ולפוליטיקה. במסגרת הקורס יוצגו עבודות וסביבן ייערכו דיונים בין הסטודנטים תוך כדי הכרת האמן, סביבתו ונסיבות חייו, השפעת הפוליטיקה, הזהות והדת על העבודות. המזרח התיכון במאה האחרונה עבר תהפוכות פוליטיות, מלחמות ומהפכות חברתיות. הצמיח דור חדש של אמנים, סופרים ומשוררים. נחקור אמנים ברחבי המזרח התיכון החל ממצרים, סוריה, מרוקו, תוניסיה, תימן ,אירן, לבנון ופלסטין.