וידאו | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

וידאו

קוד
13309
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

קבוצת תמיכה - לסטודנטים העוסקים בווידאו. במסגרת זו, נבחן סוגיות מרכזיות בעבודה מתקדמת בווידאו, כמו יחסים בין תמונה נעה לקול. יחסים בין מסך/הקרנה לחלל, שפות צילום ועריכה גם בדגש על וידיאו בעידן הטיוב והרשת. המשתתפים יהוו קבוצת רפרנס למיקוד, לעבודה ולשיחה המבוססת על פרויקט מרכזי אותו יתבקשו לפתח במהלך הקורס. לכל תמה שתעלה בקורס יובאו דוגמאות והרצאות יידרשו מהשותפים שירכיבו את קבוצת העבודה. המסגרת תאפשר יעוץ אישי ותעודד עבודת צוות ופיתוח קשרי עבודה פנימיים בין המשתתפים.