ציור - דימויים וצללים

קוד
14229
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

מן לשאילת שאלות בנוגע לשני מרכיבים יסודיים בציור - דימויים וצללים. מצד אחד, צללים – מקור "הולדת הציור", כפי שהאמינו ציירים בעת הקדומה, לפי פליני (Plini). ומצד שני, דימויים – כל מה שניתן לתאר אותו בציור. מרחב עצום לבחינת ערכים מהותיים, עקרוניים ורלוונטיים תמיד. בין עולם הדימויים הרווי, האינסופי, המטופל עד דק - ובין עולם הצללים, בעל הערך המשני, המוטל כעד נסתר – מהן האפשרויות של הציור בעת הנוכחית לפעול בין שני מישורים אבסולוטיים אלה, וכיצד מנסחים זהות סביב שאלות של דימוי – אלה הן חלק מהשאלות שנשאל במהלך הקורס. נתמקד בציירים שהעיסוק שלהם בדימויים הוא עקרוני, מורכב ומורחב - אמנים כמו: פיקאסו (Picasso), פיקבייה (Picabia), וורהול (Warhol), ליכטנשטיין (lichtenstein) ריכטר (Richter), פולקה (Polke) וטוימנס (Tuymans).