ישראלינה: מעיצוב הזהות לנוסטלגיה מקומית

קוד
1230029
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:30 - 12:00

עם הקמת המדינה הוקם בישראל משרד העיצוב הראשון שנקרא IPDO(Israel Product Design Office). את המשרד הקימו האמריקאים כחלק מתוכנית מרשל במטרה לעזור לפתח את התעשייה המקומית. בהתאם למה שהיה מקובל באותן שנים באירופה ובארה"ב, העיצוב שנוצר במשרד זה הדגיש את הפונקציונליות והציג זהות בינלאומית כחלק מהרעיונות המודרניסטיים שרווחו בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. אך בה בעת כבר ביום הקמת המדינה ובימי העצמאות שבאו אחריה נוצרו מוצרים רבים המציגים את זהות המדינה החדשה. הכלים, פרי ייצור המוני, היו מצויים בבתים ישראליים רבים ונועדו לשימוש יום-יומי, לקישוט הבית או למזכרת. הם כללו מוצרי תרבות עממית (בובות, כלי אוכל, משחקי קופסא, כרזות) לצד מוצרים ממסדיים (בולי דואר, מטבעות ומדליות) שהמבט הרטרוספקטיבי בהם משרטט תמונה דינמית המשקפת סגנון חיים, אירועים היסטוריים, הלכי רוח ומגמות תרבותיות במהלך הציוני של הקמת המדינה והיישוב בארץ ישראל. בשנים אלו נראה כי האמנים והמעצבים היו מגויסים וחיפשו אחר שפה וזהות מקומית השואבת מהאקלים ומהצבעים המקומיים, מהמיתוסים התנ"כיים ומהאתוסים הציוניים. החיפוש של שפה מקומית זו השתנה ב-1967 עם כיבוש יהודה, שומרון ומזרח ירושלים וההיכרות עם הסגנון ומלאכות היד הערביות המקומיות. סגנון זה, שנתפס באותן שנים כ"אותנטי", תמך ברצון הישראלי החדש להתערות במזרח התיכון ויצר שפה חזותית מקומית חדשה בעיצוב הישראלי. שפה וסגנון אלו השתנו שוב בשנות השמונים של המאה העשרים עם התגוונות החברה הישראלית, הגלובליזציה, עליית ערכו של הסגנון כמהווה סימן של בידול בין-קהילתי לצד כניסתם של חומרים חדשים. כחלק מהגלובליזציה, צמח המונח "ישראליאנה", שנגזר מהמושג האמריקאי "אמריקנה" והתייחס למוצרים מעוצבים המזוהים עם מדינת ישראל. המושג הזה והרצון לייצר זהות מקומית המתנגדת לכוחות הגלובליים יצרו גם פרקטיקה של אספנות. למרות התמימות הניבטת מהמוצרים עצמם, אוספים נוסטלגיים אלו אינם תמימים, ולא פעם עומד בבסיסם סדריום פוליטי. השיעור יציג, בעזרת הרצאות של מבחר חוקרי העיצוב הישראלי, רגעים מרכזיים בעיצוב המקומי לצד אובייקטים מייצגים בעיצובה של הזהות הישראלית ויתעכב על השאלות האלה: כיצד התהוו והתגבשו האובייקטים מחוללי הזהות הקולקטיבית בישראל? איזה סוג של זהות ישראלית מייצגים המוצרים, כיצד יצרו האובייקטים את הזהות הישראלית ומי עמד מאחורי ייצור זהות זו? השיעור יציג גם את פרקטיקת האספנות של מוצרי ישראליאנה ואת התערוכות המוסדיות שמציגות פאן זה של הישראליות במבט ביקורתי.