פרוסמינר מתודולוגי: שיטות מחקר בתרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית

קוד
1230012
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:30 - 12:00

ככל שהדבר נוגע בפרקטיקות עיוניות של התבוננות ביצירה חזותית ופיענוחה, הרי שהן שוזרות בין לימודי תולדות האמנות (בגרסתם המסורתית, כמו גם בגרסת ה-new art history) ללימודי ביקורת התרבות החזותית (שתהליך התהוותם טרם אמר את מילתו האחרונה). ככאלו הן מבוססות על מתודולוגיות שונות (איכותניות וכמותניות), שמקורן בדיסציפלינות השונות של מדעי הרוח ומדעי החברה. המנעד הזה שוזר בחובו, מן הסתם, גם התייחסויות שונות (ואף סותרות) למקומה של הפרשנות, החל בעמדה ה"מודרניסטית" הקוראת לחקר האמת וכלה בעמדה ה"פוסטמודרניסטית" המבקשת לשחרר את הקורא/צופה מכל מחויבות לעמדת ה"מחבר" ולכוונתו, בין שהוא נאמן אך ורק לעצמו ובין שהקריאה/צפייה שלו היא פועל-יוצא של חברותו ב"קהילה פרשנית" כזו או אחרת. לצד קריאות איכותניות-פרשניות אלו (הבנויות על כלי ניתוח כגון המודל האיקונוגראפי או המודל הסמיוטי) ילמדו הסטודנטים כיצד לקרוא מסדי נתונים (ביג דאטה) ולכמתם לגוף ידע עבור החלטות עיצוביות (כמו אינפו-גרפיקה) ועבור החלטות לפיתוח אסטרטגי, שכן כמות הנתונים הקיימים היום בתרבות הדיגיטאלית וזמינותם יצרו עבור חברות מסחריות הזדמנויות חדשות לפיתוח כלי בדיקה ולמידה לדיוק המוצרים והשירותים שהן מציעות ללקוחותיהן. קורס זה מבקש, אם כן, להעניק לסטודנט/ית כלים למחקר בשדה של התרבות החזותית, החומרית והדיגיטלית, תוך שימוש מושכל במתודולוגיות מגוונות, לצורך פיענוחן של תצורות חזותיות שונות ויישומן במחקר אקדמי פרשני-ביקורתי, כמו גם במחקר שטח מעשי.