סדנת עיצוב מציאות מדומה ומרובדת (VR/AR)

קוד
1230022
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

הסטודיו יאפשר לסטודנטים לרכוש אוצר חוויות ומילון מושגים מקצועיים המאפשר ביקורת מושכלת על חוויות במציאות מדומה או מרובדת, וגם לצבור ניסיון בסיסי בעיצוב ויצירת חוויות וירטואליות בטכניקות שונות ומסוגים שונים.