סמינר

קוד
030
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 10:15 - 13:15