סטודיו 7-9 קבוצה ג

קוד
009
שעות אקדמיות
105
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 9:00 - 16:00