תרבות חומרית

קוד
013
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:30 - 13:30