רישום

קוד
100074
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 12:30 - 15:30