סוגיות בתולדות השואה והשפעתה על העם היהודי

קוד
1000088
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 10:30 - 12:00