לחשוב אמנות

קוד
1000012
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 13:45 - 15:15