סטודיו 1 קבוצה א

קוד
001
שעות אקדמיות
112
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:30 - 14:30