סטודיו 6-8 קבוצה ג

קוד
006
שעות אקדמיות
105
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:30 - 17:30