סטודיו 2 קבוצה ב

קוד
002
שעות אקדמיות
120
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:30 - 14:30