סטודיו 5 קבוצה א

קוד
005
שעות אקדמיות
120
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:30 - 14:30