כלים מבוססי מסך 1 א ב

קוד
016
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
-