טכנולוגית בנין 1

קוד
017
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 9:30 - 12:30