טכנולוגית בנין 3

קוד
019
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 13:00 - 16:00