תכן מבנים 1

קוד
1000713
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 15:30