תכן מבנים 2

קוד
1000719
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 15:30