טכנולוגית בניין 4

קוד
025
שעות אקדמיות
75
נ"ז
1
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 8:30 - 10:30