פרקטיקה מקצועית 3 תהליכי תכנון ובניה 1

קוד
031
שעות אקדמיות
15
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שני
בשעה 13:00 - 17:00