בחירה-סדנת כלים

קוד
037
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 15:15 - 16:45