סמינר

קוד
1000066
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 17:00