עיצוב גרפי מתקדם/ זהות

קוד
20027
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00