מעבדה לחקר הגיף

קוד
20028
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00