נרטיבים חדשים בטכנולוגיות מתקדמות

קוד
794500870
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 17:00 - 20:00

בקורס נלמד ונתנסה בטכנולוגיות חדשניות שיעזרו לנו לספר נרטיבים תוך כדי תנועה פיזית, במרחב דיגיטלי ותלת מימדי. במהלך הסמסטר נשלב למידה תיאורטית ומעשית. המטרה היא להיחשף לתחום המציאות המורחבת ולעבודה מעשית. הסטודנטים יתנסו בתכני VR מתקדמים במעבדה בבצלאל. כמו כן, כל סטודנט יקבל/ירכוש משקפת VR מקרטון/פלסטיק כך שיוכל לחוות בחופשיות תכנים דרך המכשיר הסלולרי. הדגש בקורס הוא על לימוד עצמי, תוך כדי עשייה, באמצעות תוכנות ידידותיות למשתמש ובהכוונה צמודה של המרצה.