בימוי סרט עלילתי קצר

קוד
79452302
שעות אקדמיות
45
נ"ז
3
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הסרט הקצר הוא ז'אנר קולנועי המעמיד בפני היוצר/ת אתגרים אמנותיים והפקתיים רבים. מטרת הקורס להקנות כלים לתפקידי הבימוי הנדרשים להפקת סרט קצר: מפיתוח של שפה אמנותית מובחנת, עבודה עם שחקנים ואנשי צוות, ועד ניהול סט הצילומים וליווי תהליך העריכה. מהלך הקורס הינו ליניארי ותהליכי - מרעיון לסרט - דרך הpre-production הכולל היכרות עם היבטים שונים בתכנון הצילומים ועבודה עם סט מורחב של ציוד צילום, הקלטה, תאורה וגריפ. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בניתוח וצפייה בסרטים קצרים ובפיתוח התסריטים, ולאורך השנה נלמד על מגוון רחב של סגנונות בימוי ונדון בסרטים אשר יופקו במסגרת הקורס עד להשלמתם בסיומו. התסריטים לסרטים אשר יופקו במסגרת הקורס, ייכתבו למסך באורך של עד 10 דקות סביב התמה "ירושלים" הנתונה לפרשנות חופשית. על התסריטים תהיה מגבלה של כמות דיאלוגים ועם דגש על סינמטוגרפיה ושפה קולנועית אישית תוך התמודדות עם צילומים בלוקיישן שאינו אולפן אלא מקום אשר יכלול צילומי פנים וחוץ.