רישום מתקדם- אנימציה

קוד
7975021
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

הכרות מעמיקה יותר עם רישום אנטומי ופרספקטיבה תוך שימת דגש על מבנה, שלד, שריר תנועה, תנוחת גוף ודיוקן.