סטורי בורד ועיצוב דמויות

קוד
7975017
שעות אקדמיות
60
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 11:00 - 13:00

הקורס יקנה מיומנות בעיצוב דמויות לאנימציה, יצירת סטורי בורד, קומפוזיציה קולנועית ושפת מצלמה: מבטים ,זוויות ותנועות. עיבוד טקסט לסיפור קולנועי באנימציה.