סטודיו 6/8 - הפעולה האדריכלית

קוד
70888
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 13:00 - 19:00