סמינר בחירה 7-9

קוד
70121
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

בספרה When Species Meet, בוחנת דונה האראווי (Donna Haraway) את האינטראקציות של בני אדם עם מינים של בעלי חיים - החל מחיות מחמד מהונדסות וכלה בחיות מעבדה וכלבי טיפול מאומנים. היא בוחנת את ההיבטים הפילוסופיים, תרבותיים וביולוגיים של מפגשים בין חיות לאנשים.

העיסוק ביחסים בין בעלי חיים ובני האדם תופס תאוצה בשנים האחרונות כחלק מהשיח על  האנתרופוקן – "עידן האדם", ורלוונטי לשדה האדריכלות ועיצוב המרחב כחלק מהדיון על השפעת בני האדם על סביבתם בעידן המודרני. הוא הופך לאקוטי בימי קורונה, מגפה שמקורה בווירוס ש״קפץ״ מחיות - תוצאה של הסגת גבולות (encroachment) בני האדם לטריטוריות של חיות בר.

בסמינר נבחן את ההיבטים המרחביים של המפגשים בין בני אדם ובעלי חיים, ונבדוק מקרי מבחן בישראל. לצד הדיון ההיסטורי והביקורתי, נפנה מבט אל העתיד וליחסי הגומלין המתקיימים בין אדם, טבע וטכנולוגיה - כפלטפורמה לחשיבה חוצה קני מדיה, ובמטרה להתמודד עם אתגרים אקולוגיים, פוליטיים ותרבותיים במאה ה-21.

חלק מהסמינר יוקדש לסוגיות שעלו בביתן הישראלי בביאנלה בוונציה 2021.