סמינר בחירה 7-9

קוד
70121
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שני
בשעה 9:00 - 12:00

משחר ההיסטוריה של התרבות האנושית, האקלים המקומי היה אחד הכוחות המשמעותיים ביותר בעיצוב מבנים; אם בצורה ישירה - על-ידי שימוש במבנים להתאמת התנאים האקלימיים לפעולות האנושיות שנעשו בהם, ואם בצורה עקיפה - על-ידי השפעת האקלים על התרבות המקומית שבתורה השפיעה על עיצוב המבנים.

מטרתו של קורס זה היא להעניק את הידע והמיומנות הבסיסיים לתכנון מבנים מודעי אקלים בכל מקום בעולם. זאת, על-ידי ניתוח אקלימי של מספר מקרי בוחן הפזורים במגוון אזורים אקלימיים. הניתוח האקלימי יכלול: איסוף של מידע אקלימי מסוגים שונים, בנייה של מודל וירטואלי באופן שמאפשר את ניתוחו האקלימי, הרצת הדמיות אקלימיות, ניתוח התוצאות והצלבתם עם מאפייני השימוש במבנה והתרבות המקומית.

בניית המודלים האקלימיים וחיזוי תפקודם יעשו באמצעות תוכנת ריינו-גראסהופר.