סמינר בחירה 6-8

קוד
70121
שעות אקדמיות
45
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 9:00 - 12:00

הסמינר עוסק במסמך הוויזואלי כמצע מרובד המבנה ממבט מתמשך ורב כיווני הנע על צירי זמן שונים, מידע אודות אדריכלות. עבודת ההרכבה והעיבוד תשזור תכנים ופרשנויות רטוריים, גרפיים, חושיים וכל מידע טרנס-דיציפלינרי אחר, תוך ביצוע חיתוכים שונים בקנה מידה וברזולוציות שונים. ההמחשה הוויזואלית תהווה כלי מחקר השונה מהייצוג הדיציפלינארי "המקצועי" והדידקטי עליו העשייה האקדמית - רווית מלל השאול ממדעי הרוח מחד והכימות, מיפוי ומחשוב אסטרטגי של מידע מאידך - נשענת כברירת מחדל. מושאי העבודה יהיו עבודות סטודנטים ארכיוניות מחמישים השנים האחרונות. למחבר/ת המסמך החופש להצליב, להתבונן, לתרגם או לפרש באופן דיסקורסיבי/רפלקטיבי/הווייתי – מידע, המשגות, רשמים וחומרים ויזואליים. ההתבוננות בעבודות תעשה ביחס לנקודת הזמן העכשווית עם כל המשתמע מכך- עבור הסטודנטים כמנוף לעשייה עתידית ועבור המנחה כסמסטר אחרון כחברת סגל בכיר בבצלאל.