רישום

קוד
7900
שעות אקדמיות
90
נ"ז
1
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 9:00 - 12:00

בשיעור ילמדו מרכיבים ביסודות הרישום, פיתוח מיומנויות טכניות, שכלול הקואורדינציה בין חוש הראייה, הרגש והמרכיב המוטורי. תהליך הלימוד בכיתה ובבית ילווה בתרגילים שונים לפתוח מרחב אפשרויות.