ניתוח מבנים 1- מבוא קבוצה 1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

ניתוח מבנים 1- מבוא קבוצה 1

קוד
70203
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:30 - 13:30

הקורס יפעל על התפר הדק שבין תאוריה ל"פרקסיס" וזאת באמצעות פירוק מעשי ומושכל של מודלים ארכיטקטונים קלאסיים. סדרת הרצאות שבועיות תהווה בסיס תיאורטי למעשה סמסטריאלי אנליטי ורציף של מרחב אדריכלי-קאנוני. המהלך התיאורטי יציג לסטודנטים "קודקס ארכיטיפים" אשר ישמש כמצע לעבודה מעשית אישית – ה"פרקסיס". זה יחייב; עשייה צבורה, מתוכננת ומאורגנת; בניה של מודלים פיסיים מסוגים שונים – שלב על גבי שלב, באמצעות רצף מובנה אשר ישאף להגיע לכדי הפשטה מדויקת של הקאנון האדריכלי הנבחן. כחלק בלתי נפרד ממהלך הקורס, יבוצעו סיורים ויבחנו מבנים קאנוניים באופן בלתי אמצעי.